Samenwerking

Er bestaat een samenwerking met zowel klinische partners en universiteiten als met commerciële partners en zorgverzekeraars.

Voor de samenwerkingsverbanden met de kliniek zal voornamelijk de gemeenschappelijke interesse in de neuromodulatie toepassing en het belang hiervan voor een betere zorg voor patiënten een belangrijke rol spelen. Dit kan zowel direct zijn in de vorm van nieuwe of vernieuwde therapieën maar ook indirect in de vorm van tijdsbesparing als gevolg van deze therapieën.

Voor de samenwerking met onderzoekscentra zal van belang zijn de wetenschappelijke output in ‘peer-reviewed’ internationale tijdschriften, evenals onderwijs in de vorm van bachelor- of masteropdrachten. Ook het opzetten van AIO of postdoc projecten behoort tot de mogelijkheden.

Het bedrijfsleven zal vooral geïnteresseerd zijn in een toename van de toepassingen van hun neuromodulatie-apparatuur. Modificaties van de therapie of technieken die leiden tot een beter resultaat en eventueel minder bijwerkingen voor een patiënt behoren ook tot de interesse van het bedrijfsleven.

Zorgverzekeraars zullen zich interesseren voor een betere zorg voor patiënten in het bijzonder als deze samenvalt met een kostenbesparing op de korte dan wel lange termijn.