Lopende projecten

Informatie over onze lopende projecten en de stand van zaken van de verschillende projecten worden op deze site gepubliceerd en jaarlijks geactualiseerd. Projecten worden afgesloten met publicaties in de vakpers en 2 academische proefschriften per project.