DIVECAP

Device development and Imaging of the Vessel wall in extracranial Carotid Artery Pathology

Het DIVECAP-onderzoek richt zich op verbetering van de minimaal invasieve (ofwel: endovasculaire) behandeling van twee typen afwijkingen aan de halsslagader: de stenose (vernauwing van de vaatwand) en het aneurysma (verwijding van de vaatwand) (Figuur 1).

figuur 1_nw

Behandeling van beide typen afwijkingen kan minimaal invasief plaatsvinden middels dotterbehandeling en zo nodig aanvullende stentplaatsing. Hiervoor wordt een bloedvat aangeprikt (veelal in de lies), waarna er vanaf daar een voerdraad naar de hals wordt geleid. Vervolgens wordt in dit bloedvat een stent (buisje) geplaatst om de stenose op te heffen of de aneurysma zak af te sluiten van de bloedstroom zodat deze niet verder kan groeien (Figuur 2).

figuur 2_nw

Het voordeel hiervan is dat de patiënt niet onder algehele narcose hoeft te worden gebracht, geen grote wond in de hals heeft, en sneller herstelt vergeleken met conventionele chirurgie. De minimaal invasieve behandeling van halsslagaderstenose wordt op het moment in Nederland voornamelijk binnen onderzoeksverband uitgevoerd, omdat de kans op een beroerte na het plaatsen van de stent nog altijd groter is ten opzichte van de standaard techniek middels operatieve uitschakeling. Een halsslagaderaneurysma komt weinig voor en er is dus ook weinig bekend over de gevolgen van het plaatsen van een stent.

In dit project wordt voor beide ziektebeelden gekeken naar (1) de invloed van het plaatsen van een stent op de bloedstroming, (2) technische verbeteringen aan stents en de manier van plaatsing, (3) het verbeteren van de selectie van zowel de patiënten die geschikt zijn voor een endovasculaire behandeling als het type stent.

Om de invloed van stentplaatsing op de bloedstroming te kunnen onderzoeken, worden patiënt-specifieke modellen gemaakt van CT-scans van de halsslagaders van patiënten. De scans van de aneurysmapatiënten worden verkregen uit de grootste registry ter wereld op deze pathologie en die het UMC Utrecht heeft opgezet: www.carotidaneurysmregistry.com. Deze registry verzamelt wereldwijd medische gegevens en beeldvorming van patiënten met een aneurysma van de halsslagader. De scans van patiënten met een halsslagaderstenose worden verkregen uit de medische database van het UMC Utrecht. De halsslagader modellen worden met behulp van geavanceerde 3D print technieken geproduceerd, waarvoor deskundigheid op de Universiteit Twente aanwezig is. Met een zeer vernieuwende techniek, waarin ultrageluid en geavanceerde nabewerkingsalgoritmen gebruikt worden, kunnen bloedstroompatronen in de modellen worden gevisualiseerd en geanalyseerd in een experimentele opstelling. Het plaatsen van een stent in de verschillende modellen kan een voorspelling geven van het resultaat van behandeling (Figuur 3). Op deze manier kan er een optimale stent per anatomische situatie worden geselecteerd.

figuur 3_nw

Van deze experimentele modellen worden tevens computersimulatiemodellen gemaakt, gebruik makend van de deskundigheid die aanwezig is op de Universiteit Twente, waar virtueel ook aanpassingen aan de bestaande stents kunnen worden onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grootte van de gaatjes in de stent, de buigzaamheid van de stent, of het materiaal van de stent.

Voor een optimale behandeling per individu is het daarnaast belangrijk om op scans van de halsslagader van de patiënt betrouwbare metingen te kunnen uitvoeren die mogelijk voorspellend zijn voor slechte uitkomst. Met andere woorden, welke patiënt heeft een hoog risico op een beroerte (na stentplaatsing), en welke patiënt niet? Het gaat bijvoorbeeld om de ernst van de stenose, het volume van de aneurysmazak, of de kronkeligheid van het vat. Tijdens dit project zullen meerdere softwarepakketten vergeleken worden in hun mogelijkheden om deze metingen uit te voeren (Figuur 4).

Deze informatie tezamen zal bijdragen aan de inzichten om uiteindelijk per individuele patiënt de optimale behandeling te kunnen kiezen.

figuur 4_nw

 

Onderzoeksteam:
UMC Utrecht:
Prof. dr. G.J. de Borst, vaatchirurg, promotor
Evelien de Vries, MD, promovendus

Universiteit Enschede:
Prof. dr. ir. C.H. Slump, hoogleraar medische beeldvorming, promotor
Astrid Hoving, MSc, promovendus

Contactgegevens:
Evelien de Vries, MD / Astrid Hoving, MSc
UMC Utrecht Huispostnummer G04.129
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT
tel: 088 7553995
E.E.deVries-14@umcutrecht.nl / a.m.hoving@utwente.nl