Stichtingsbestuur

Om het doel van de stichting te kunnen bereiken is kennis op diverse terreinen nodig hetgeen kan worden teruggevonden in de samenstelling van het bestuur van de stichting. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers uit klinische instellingen en universiteiten waarmee wordt samengewerkt.

De samenstelling is als volgt:
Prof.dr. J. Feijen (voorzitter):
emeritus hoogleraar Polymerenchemie en Biomaterialen aan de Universiteit Twente te Enschede
voormalig directeur van het Biomedisch Technologisch Instituut aan de Universiteit Twente.
Prof.dr. G. Zilvold (secretaris):
voormalig directeur Revalidatiecentrum het Roessingh te Enschede
emeritus hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en -technologie aan de Universiteit Twente te Enschede.
Prof.dr. D.A. Bosch (penningmeester):
emeritus hoogleraar Neurochirurgie aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.
Prof.dr. M. IJzerman (lid):
hoogleraar Health and Technology Services Research
pro-decaan Health and Biomedical Technolgoy binnen de Faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de Universiteit Twente.