Stichtingsbestuur

Om het doel van de stichting te kunnen bereiken is kennis op diverse terreinen nodig hetgeen kan worden teruggevonden in de samenstelling van het bestuur van de stichting. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers uit klinische instellingen en universiteiten waarmee wordt samengewerkt.

De samenstelling is als volgt:
Prof.dr. J. Feijen (voorzitter):
emeritus hoogleraar Polymerenchemie en Biomaterialen aan de Universiteit Twente te Enschede
voormalig directeur van het Biomedisch Technologisch Instituut aan de Universiteit Twente.
Prof.dr. G. Zilvold (secretaris):
voormalig directeur Revalidatiecentrum het Roessingh te Enschede
emeritus hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en -technologie aan de Universiteit Twente te Enschede.
Prof.dr. D.A. Bosch (penningmeester):
emeritus hoogleraar Neurochirurgie aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

Bestuurders ontvangen een vergoeding van 100 Euro voor gemaakte kosten t.b.v. bestuursvergaderingen, welke 1 à 2 keer per jaar plaatsvinden. Voorts ontvangen de bestuurders een reiskostenvergoeding bij visitatie van de projecten op de locatie waar deze projecten worden uitgevoerd. De visitaties zijn bedoeld om te controleren of de projecten worden uitgevoerd conform het ingediende onderzoeksplan.