Achtergrond & Doelen

logo_twinWelkom op de website van de stichting Toegepast Wetenschappelijk Instituut voor Neuromodulatie (TWIN).

De stichting Toegepast Wetenschappelijk Instituut voor Neuromodulatie (TWIN) is opgericht in 1998 om activiteiten op het gebied van neuromodulatie te coördineren en stimuleren. De nadruk binnen het instituut ligt op onderzoek, toepassing c.q. innovatie van met name implanteerbare neuromodulatie technieken.
TWIN wil hiermee een bijdrage leveren aan het welzijn van personen met een centraal neurologische aandoening (d.w.z. een aandoening van hersenen en/of ruggenmerg) door individuele toepassing van deze technieken.

In de afgelopen 5 jaren is het onderzoek, dat door TWIN wordt gestimuleerd en gefinancierd, verbreed van neuromodulatie naar onderzoek op het grensvlak van Geneeskunde en Technologie.

De oprichting van het instituut kwam voort uit het toenemende aantal klinisch toepasbare neuromodulatie systemen voor een nog sneller toenemend aantal indicaties en een dreigende versnippering van toepassing van en onderzoek naar deze therapieën in Nederland.

Neuromodulatie is enerzijds het terrein van de geneeskunde. Anderzijds, omdat het om gecompliceerde apparatuur gaat, is de inbreng van de technologie een noodzaak.
Vaak zullen de projecten die wij stimuleren en initiëren een inbreng vragen van medici (Universitair Medische Centra, Roessingh Research & Development) en technologen. In ons geval zal de technologische inbreng vaak vanuit de Universiteit Twente komen vanwege de aanwezigheid van het TechMed Centre (voorheen Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine (MIRA)) en de opleiding Technische Geneeskunde. Studenten van deze studierichting worden opgeleid om op beide terreinen deskundig te zijn.
Vanwege de latere toepasbaarheid zullen bedrijven worden ingeschakeld.