Financiering

TWIN is afhankelijk van additionele financiering. Deze financiering wordt voornamelijk gezocht door middel van subsidieaanvragen voor neuromodulatie projecten bij verschillende subsidiegevers zoals vermogende particulieren of het bedrijfsleven. Voor de verdere ontwikkeling van prototypes is samenwerking met bedrijven die actief zijn op dit gebied onontbeerlijk. Bedrijven investeren in deze producten om ze ‘marktrijp’ te maken.

Op dit moment worden een zeven projecten gefinancierd. Vind hier meer informatie over onze lopende projecten:

Het verkorte jaarrapport 2014 kunt u vinden.
Het verkorte jaarrapport 2015 kunt u vinden.
Het verkorte jaarrapport 2016 kunt u hier vinden.
Het verkorte jaarrapport 2017 kunt u hier vinden.
Het verkorte jaarrapport 2018 kunt u hier vinden.
Het verkorte jaarrapport 2019 kunt u hier vinden.
Het verkorte jaarrapport 2020 kunt u hier vinden.
Het verkorte jaarrapport 2021 kunt u hier vinden.
Het verkorte jaarrapport 2022 kunt u hier vinden.